Songtekst van Ancient Ceremony: Pale Nocturnal Majesty

Pale Nocturnal Majesty


As Darkness drowns the Landscape
my Time it is to rise
Mighty Ruler of the stormy Night
Sanguinaire Lust of me, the Pale Nocturnal Majesty
Evocative Chants from the Shadow - Kingdom
As I fly into the Night
my Realm of grotesque Beauty touches Eternity
A Choir through this dark Forest
where Light never was to be seen
only the shining Jewels of my Sceptre,
protected by the Raven with the golden Wings
The Wolves guard the Path to my Castle
Pale Nocturnal Majesty, come await my Breath in Thy Neck
Black KissCaptcha
Liedje Ancient Ceremony Pale Nocturnal Majesty is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pale Nocturnal Majestymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ancient Ceremony Pale Nocturnal Majesty downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pale Nocturnal Majesty in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.