Songtekst van Ancient Ceremony: Ex Insula Angelorum

Ex Insula Angelorum


Awake and give Ear to what Damnation's Bell
as Prophecy has Thee to tell!

From the Island of Angels I shall descend
to bring Thee the Third Testament

An Age then is destined to start
in which feeble Religions are torn apart!Captcha
Liedje Ancient Ceremony Ex Insula Angelorum is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ex Insula Angelorummits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ancient Ceremony Ex Insula Angelorum downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ex Insula Angelorum in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.