Revolution Earth


Endless distance
Wildlife and stars
Blanket the night
You lying beside me, darling
Eyes open wide

While the wide arc of the globe is turning
We feel it moving through the dark
Hear the hills
Scrape the sky
And our eyes fill with the falling sparks

Then we know that we're alive
If we weren't
Sure before
I reach for you by my side and soar

Revolution Earth
On gliding fireworks
Revolution Earth
Rolling under us
The world is turning on gliding fireworks
You beside me
Revolution Earth

Frost on the jungle vine
Melting in sunshine (in summer time)
Snow on the mountain tops
Piling high in loving cups!

Then we know that we're alive
If we weren't
Sure before
I reach for you by my side and soar

Revolution Earth
On gliding fireworks
Revolution Earth
Rolling under us
High above on gliding fireworks
You beside me
Revolution Earth

(Whew!)

You flying beside me, darling
Eyes open wide (eyes open wide)
On a voyage between dusk and dawn
Space and time

Then we know that we're alive
If we weren't
Sure before
I reach for you by my side and soar

Revolution Earth
On gliding fireworks
Revolution Earth
Rolling under us
The world is turning on gliding fireworks
You beside me
Revolution - Revolution Earth
On gliding fireworks
Revolution Earth
Rolling under us
High above on gliding fireworks
You beside me
Revolution Earth

do do do-do do do
do do do-do-do do do
do do do-do do do
do do do-do-do do do
do do do-do do do
do do do-do-do do doCaptcha
Liedje B-52s Revolution Earth is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Revolution Earthmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B-52s Revolution Earth downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Revolution Earth in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.