To You I Belong


Rain fell down
You were there
I cried for you when i
Hurt my hand
Storm a-rushing in
Wind was howling
I called for you, you were there

Whenever dark turns to night
And all the dreams sing their song
And in the daylight forever
To you I belong

Beside the sea
When the waves broke
I drew a heart for you in the sand
In fields where streams
Turn to rivers
I ran to you, you were there

Whenever dark turns to night
And all the dreams sing their song
And in the daylight forever
To you I belong

I ran to you, you were there

Whenever the dark turns to night
And all the dreams sing their song
And in the daylight forever
To you I belong

To you I belong
To you I belong

Written by b*witched, hedges, brannigan
Produced by ray "madman" hedges in his mothership
Arranged by ray "madman" hedges and martin brannigan
Published by sugar free music/bucks music ltd
- 19 music ltd/bmg music pub ltd - polygram music pub ltd
©1998 sony music entertainment (uk) ltdCaptcha
Liedje B Witched To You I Belong is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied To You I Belongmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B Witched To You I Belong downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje To You I Belong in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.