We Four Girls


So are you ready to go
Here we go

Come on
We four girls are here to stay
Come on
We four girls, we four girls

So get it
when you got it
Just keep itgood
So you got it
Just use it
And work it good

So are you ready to go
Here we go

Come on
We four girls are here to stay
Come on
We four girls, we four girls

So you want it
Come and get it
Gonna tell you why
Believe it
You can do it
And reach up high

So are you ready to go
Here we go

Come on
We four girls are here to stay
Come on
We four girls, we four girlsCaptcha
Liedje B Witched We Four Girls is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Four Girlsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B Witched We Four Girls downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Four Girls in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.