Daddy What If


[Daddy what if the sun stop shinin' what would happen then]
If the sun stopped shinin' why you'd be so surprised
You'd stare up at the heavens with those big blue eyes
And the wind would carry all of your light up to the skies
And the sun would start shinin' again (and the sun would start shinin' again)
[But daddy what if the wind stopped blowin' what would happen then]
If the wind stopped blowin' then the land would be dry
And your boat wouldn't sail and your kite wouldn't fly
And the grass would see all of your troubles and she'd tell the wind
And the wind would start blowin' again (and the wind would start blowin' again)
(But daddy what if the grass stopped growin' what would happen then)
If the grass stopped growin' why you'd probably cry
And the ground would be wathered by the tears from your eyes
And then like your love for me the grass would grow so high
Yes the grass would start growin' again (yes the grass would start growin' again)
[But daddy what if I stopped lovin' you what would happen then]
If you stopped lovin' me then the grass would stop growin'
The sun would stop shinin' and the wind would stop blowin'
So honey if you want to keep this old world a goin'
Well you better start lovin' me again [again]
You better start lovin' me again [but I love you daddy]
You do you mean you were just teasin' me [I was just teasin']
Well come o'er put your arms around me I'll tell you a story [I'm sorry]Captcha
Liedje Bill Anderson Daddy What If is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Daddy What Ifmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bill Anderson Daddy What If downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Daddy What If in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.