Songtekst van Brian McComas: All Comes Floodin' Down

All Comes Floodin' Down


The preacher prayed a month for rain
We'd been dry for seven weeks or more
Now it ain't stopped for thirteen days
I guess he got what he was prayin' for

So go tell the boys in the canyon
And go tell the boys at the mill
We'll throw the sand into those bags
And fight this thing until it all comes floodin' down

There's not much time left we can buy
The water's strong and on the rise
Pretty soon the dam will yield
To it's weight and drown the fields

So go tell the boys in the canyon
And go tell the boys at the mill
We'll throw the sand into those bags
And fight this thing until it all comes floodin' down

When the water comes
It takes everything you know
The houses and the harvest
Your sanity and soul
With a muddy rush
It'll baptize this whole town
When it all comes floodin' down

The preacher's on his knees again
He's prayin' for the rain to end
Now we did all that we could do
But still the water broke on through

It took all the boys in the canyon
It took all those boys from the mill
Who threw the sand into those bags
And fought that thing until it all came floodin' down
It all came floodin' down
It all came floodin' downCaptcha
Liedje Brian McComas All Comes Floodin' Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Comes Floodin' Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Brian McComas All Comes Floodin' Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Comes Floodin' Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.