Let's Go


Ah ohh hey
Ah ohh hey

Hey you sittin in your tree
Mummy always wants you to come for tea
Don't be shy, straighten up your tie
Get down from your tree house sittin' in the sky
I wanna know just what to do
Is it very big is there room for two
I got a house with windows and doors
I'll show you mine if you show me yours

Gotta let me in hey hey hey
Let the fun begin
I'm a wolf today hey hey hey
I'll huff I'll puff
I'll huff I'll puff blow you away

Say you will say you wont
Say you'll do what I don't
Say your true, say to me c'est la vie

Do you play with girls, play with boys
Do you ever get lonely playin with your toys
We can talk, we can sing
I'll be the queen and you'll be the king
Hey boy in your tree
Throw down your ladder make room for me
I got a house with windows and doors
I'll show you mine if you show me yours

Gotta let me in hey hey hey
Let the fun begin
I'm a wolf today hey hey hey
I'll huff I'll puff I'll huff and puff and blow you away

Say you will say you wont
Say you'll do what I don't
Say your true, say to c'est la vieCaptcha
Liedje B*Witched Let's Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let's Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B*Witched Let's Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let's Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.