C'est La Vie


Some people say I look like me dad
What? Are you serious?
Ah oh, hey hey
Ah oh, ah oh

I said hey boy, sittin' in your tree
Mummy always wants you to come for tea
Don't be shy, straighten up your tie
Get down from your tree house sittin' in the sky

I wanna know just what to do
Is it very big is there room for two?
I got a house with the windows and doors
I'll show you mine if you show me yours

Gotta let me in, hey, hey, hey
Let the fun begin, hey
I'm the wolf today, hey, hey, hey
I'll huff, I'll puff, I'll huff, I'll puff, I'll blow you away

Say you will, say you won't
Say you'll do what I don't
Say you're true
Say to me, c'est la vie

Say you will, say you won't
Say you'll do what I don't
Say you're true
Say to me, c'est la vie

Do you play with the girls, play with the boys?
Do you ever get lonely playin' with your toys?
We can talk, we can sing
I'll be the queen and you'll be the king

Hey boy, in your tree
Thrown down your ladder, make a room for me
I got a house with the windows and doors
I'll show you mine if you show me yours

Gotta let me in, hey, hey, hey
Let the fun begin, hey
I'm the wolf today, hey, hey, hey
I'll huff, I'll puff, I'll huff, I'll puff, I'll blow you away

Say you will, say you won't
Say you'll do what I don't
Say you're true
Say to me, c'est la vie

Say you will, say you won't
Say you'll do what I don't
Say you're true
Say to me, c'est la vie

Say you will, say you won't
Say you'll do what I don't
Say you're true
Say to me, wanna say, c'est la vie

Say you will, say you won't
Say you'll do what I don't
Say you're true
Say to me, c'est la vie
C'est la vie, c'est la vieCaptcha
Liedje B*Witched C'est La Vie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied C'est La Viemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B*Witched C'est La Vie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje C'est La Vie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.