Who I Am With You


I've been a rolling stone all my life
Flying all alone, flying blind
I've seen it all, I've been around
I've been lost and I've been found

But who I am with you is who I really wanna be
You're so good for me
And when I'm holdin' you, it feels like I've got the world in my hands
Yeah, a better man is who I am with you

I've got a ways to go on this ride
But I got a hand to hold that fits just right
You make me laugh, you make me high,
You make me wanna hold on tight

'Cause who I am with you is who I really wanna be
You're so good for me
And when I'm holdin' you, it feels like I've got the world in my hands
Yeah, a better man is who I am with you
Who I am with you

Because of you I'm a lucky man
You're the best part of who I am

Who I am with you is who I really wanna be
You're so good for me
And when I'm holdin' you, it feels like I've got the world in my hands
Yeah, a better man is who I am with you

Yes, who I am with youCaptcha
Liedje Chris Young Who I Am With You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Who I Am With Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chris Young Who I Am With You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Who I Am With You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.