Don't You Remember


Do you remember when I met you (Remember)
Didn't the moon look big that night (Remember)
Didn't you say my arms felt right about you (Remember)
Don't you remember how I kissed you (Remember)
Didn't you snuggle close to me (Remember)
Didn't you say I'd never be without you (Remember)

Now your love's grown cold as December
And the blue skies have all turned to gray
In my heart I will always remember
All the love that we knew yesterday

Don't you remember what you promised (Remember)
Didn't we set a wedding day (Remember)
Didn't you say you would wait
Don't you remember (stop, stop, stop pretending)

(Don't you remember it was springtime

How all the roses were in bloom
You had my picture upside down
Remember
And then there was the time that we made our plans about the future
We said we'd really settle down
We'd build a house out side of town
Remember)

Now your love's grown cold as December
And my blue skies have all turned to gray
In my heart I will always remember
All the love that we knew yesterday

Don't you remember what you promised (Remember)
Didn't we set a wedding day (Remember)
Didn't you say you would wait
Don't you remember (stop pretending, I remember)
RememberCaptcha
Liedje Dean Martin Don't You Remember is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't You Remembermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dean Martin Don't You Remember downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't You Remember in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.