Songtekst van Dean Martin: How Do You Like Your Eggs In The Morning

How Do You Like Your Eggs In The Morning


(with Helen O'Connell)

(H) How do you like your eggs in the morning
(D) I like mine with a kiss
(H) Boiled or fried (D) I'm satisfied as long as I get my kiss
(H) How do you like your toast in the morning
(H) I like mine with a hug
(H) Dark or light (D) the world's all right as long as I get my hug
(D) I've got to have my love in the morning
(H) Or the rest of my day is positively mayhem
(D) I'm a regular monster
(H) How do you like your eggs in the morning
(D) I like mine with a kiss
(H) Up or down (D) I'll never frown eggs can be almost bliss
(D) Just as long as I get my kiss
(D) How do you like your eggs in the morning (H) how do you like your eggs in the morning
(D) I like mine with a kiss (H) I like mine with a kiss
(D) Boiled or fried (H) I'm satisfied (Both) as long as I get my kiss
(H) How do you like your toast in the morning (D) how do you like your toast in the morning
(H) I like mine with a hug (D) I like mine with a hug
(H) Dark or light (D) the world's all right (Both) as long as I get my hug
(D) I've got to have my love in the morning
(H) Or the rest of my day is positively mayhem
(D) I'm a regular monster
(H) How do you like your eggs in the morning
(D) I like mine with a kiss
(H) Up or down (D) I'll never frown (Both) eggs can be almost bliss
(Both) Just as long as I get my kiss
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje Dean Martin How Do You Like Your Eggs In The Morning is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How Do You Like Your Eggs In The Morningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dean Martin How Do You Like Your Eggs In The Morning downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How Do You Like Your Eggs In The Morning in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.