Songtekst van Dean Martin: The Birds And The Bees

The Birds And The Bees


Let me tell you 'bout the birds and the bees
and the flowers and the trees,
the moon up above, and the thing called love

Let me tell you 'bout the stars in the sky,
the girl and the guy
and the way they could kiss
on a night like this

When I look into your big brown eyes,
it's very plain to see
that it's time you learn about the facts in life
startin' from A to Z
Let me tell you 'bout the birds

(Solo)

When I look into your big brown eyes

Well, let me tell you 'bout the birds and the bees
Let me tell you 'bout the birds and the bees,
the flowers and the trees,
the stars in the sky, a girl and a guy
The birds and the bees,
the flowers and the trees,
the stars in the sky and a girl and a guyCaptcha
Liedje Dean Martin The Birds And The Bees is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Birds And The Beesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dean Martin The Birds And The Bees downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Birds And The Bees in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.