That's Amore


(In Napoli where love is king,

When boy meets girl, here's what they say)

When the moon hits you eye like a big-a pizza pie
That's amore
When the world seems to shine like you've had too much wine
That's amore

Bells will ring ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling
And you'll sing "Vita bella"
Hearts'll play tippi-tippi-tay, tippi-tippi-tay
Like a gay tarantella

When the stars make you drool joost-a like a pasta fazool
That's amore
When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love
When you walk in a dream but you know you're not Dreamin', signore
'Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore

(When the moon hits you eye like a big-a pizza pie, that's amore)
That's amore
(When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore)
That's amore

Bells will ring
Ting-a-ling-a-ling
Ting-a-ling-a-ling
And you'll sing "Vita bella"
Vita bell-vitabella
Hearts will play
Tippi-tippi-tay, tippy-tippy-tay
Like a gay tarantella
Lucky fella

When the stars make you drool just like a pasta fazool
That's amore (that's amore)
When you dance down the street with a cloud at your feet
You're in love
When you walk in a dream but you know you're not
Dreaming signore
Scuzza me, but you see, back in old Napoli)
That's amore

When the stars make you drool just like a pasta fazool)
That's amore
(When you dance down the street with a cloud at your feet
You're in love
When you walk in a dream but you know you're not
Dreaming signore
Scuzza me, but you see, back in old Napoli)
That's amore, (amore)
That's amoreCaptcha
Liedje Dean Martin That's Amore is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied That's Amoremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dean Martin That's Amore downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje That's Amore in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.