Songtekst van Dean Martin: I Don't Care If The Sun Don't Shine +

I Don't Care If The Sun Don't Shine +


I don't care if the sun don't shine
I get my loving in the evening time
When I'm with my baby

It's no fun with the sun around
But I get going when the sun goes down
And I meet my baby

That's when we kiss and kiss and kiss
And then we kiss some more
Don't ask me how many times we kiss
At a time like this, who keeps score

So I don't care if the sun don't shine
I get my loving in the evening time
When I'm with my baby

That's when we kiss and kiss and kiss
And then we kiss some more
Don't ask me how many times we kiss
At a time like this, who keeps score

So I don't care if the sun don't shine
I get my loving in the evening time
When I'm with my babyCaptcha
Liedje Dean Martin I Don't Care If The Sun Don't Shine + is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Don't Care If The Sun Don't Shine +mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dean Martin I Don't Care If The Sun Don't Shine + downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Don't Care If The Sun Don't Shine + in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.