Impoverished Filth


Razing the corpse ridden fields of the dead beggars
Immacualte genocide of the horrific kind Impaling decaying bodies
On top of another Sadism the only cause Burning, disastrous filth
Strench spreads throughout meadows
Pastures and echoing valleys
Pestilence takes its course
Infecting the innocent souls
Impaling decaying bodies
On top of one another Sadism the only cause
Impoverished filth of the crucifier
Black death seeping and stalking the cold and gloomy fields
Two centuries of plague to followCaptcha
Liedje Disembowelment Impoverished Filth is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Impoverished Filthmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Disembowelment Impoverished Filth downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Impoverished Filth in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.