Extracted Nails


Oh, unveil, unclothe, excoriate,
Decorticate, peel, divest, shred,
Strip and scalp Your nails,
Your hands haemmorage continiously,
Numbness will then follow,
Until the pain is overwhelming,
The meek suffering of thee,
As they watch Your flesh revel
And achieve their morbid greedCaptcha
Liedje Disembowelment Extracted Nails is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Extracted Nailsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Disembowelment Extracted Nails downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Extracted Nails in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.