Mi Amante


I'm lost in daydreams
In the sierra of my lonely mind
And the sun has no mercy
Ai Mi Amor I feel blind
Far in the distance
I can still see you waving good bye
Oh Senor please forgive me
But your heart of stone can't hear me cry

Dir me Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
Mi Amante
Baby Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay - Corazon
Dir me Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
Mi Amante
Baby Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay - Mi Amor

Don't you remember
When we found the oasis of light
In the shadows of passion
Our hearts were trying to hide
We drank the waters
Of a fountain so sweet and so cool
It was heaven Muchacho
Yet one of us broke the rule

Tu - Tu you can't love me estranjero
I tell you sincero
Yes you will hate me if you do
Tu - Ay ay ay ay ay
Tu - You're my fantasy Dorada
It's over - De Nada
And I know that you know it too
Tu Ay ay ay ay ay
TuCaptcha
Liedje E-rotic Mi Amante is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mi Amantemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic Mi Amante downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mi Amante in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.