My Heart Goes Boom Boom


Sometimes at night I miss you
And then I long to kiss you
I think of you - got me feeling so blue
Cos I need you so - I miss you so - miss you

My heart is beating
Boom boom boom
My heart is pumping
Doom doom doom
It's asking why did you tell me those lies
When you promised your love was so true oh baby
My heart is beating
Boom boom boom
My heart is jumping
Doom doom doom
There was a night when you held me so tight
In your arms I was falling for you - I miss you

We put our dreams together
A case of now or never
You took my hand and I knew in the end
When we meet again - I'll kiss you - oh kiss youCaptcha
Liedje E-rotic My Heart Goes Boom Boom is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Heart Goes Boom Boommits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic My Heart Goes Boom Boom downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Heart Goes Boom Boom in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.