Touch Me


Touch me - I wanna know if you know
That I love you
I wanna feel that you're real to me
Touch me - I wanna know if you know
That I need you
And you need me too

Baby tonight - the story of love's going on
And you will take part
There's a feeling inside
Keeps feeling me there's nothing wrong
Come close to my heart

I want you to touch me
I wanna know if you know
That I love you
I wanna feel that you're real to me
Touch me - I wanna know if you know
That I need you
Baby I wonder if you need me too

I want you to touch me - hold me

Baby it's true - I'm really addicted to you
I want you tonight
You're that angel of mine
Your love has come out of the blue
And I feel it inside

I want you to touch me - hold me
I want you to touch me - hold me

I want you to touch me - hold me
I want you to touch me
I want you to touch meCaptcha
Liedje E-rotic Touch Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Touch Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic Touch Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Touch Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.