Affliction


There I'm on the edge
Of something more than what I knew
I've traded my burdens
For habits I can't cure
Gather up my enemies
Bring them to the feast
Dancing in the circle
As they crucify me
Falling down againdon't be late
It's my time of reckoning
Misery my friend
I'm spending all my time with you
Reflection in the mirror
Of someone I once knew
Take me to the gallery
And push me to my knees
Beggin for forgiveness
As the chorus judge me
Falling down againdon't be late
Its my time of reckoning
You've takin everything
Oh, you never get enough
Imtimidate, you violate, humiliate me
You just can't let it be
You're coming back for me
Push me down
Push me down
Hurt me again
You crawl in me, exist to feed
You watch me bleed
You're punishing
Consumed with greed
You empty me
No, No, No, No
Dive it deeper, go on
Just push it in
Fill me with infection
Your affliction in me
Oh your sadistic need
You're coming back for me
Push me down
Push me down
Hurt me again
You crawl in me
Exist to feed
You watch me bleed
You're punishing
Consumed with greed
You empty me
No, No, No, No
Smothered in this addiction
Your affliction, is drowning meCaptcha
Liedje Econoline Crush Affliction is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Afflictionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Affliction downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Affliction in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.