All That You Are


If I said it, I meant it
I'm not really demented
I'm just saying it's been said again and again
Not that I'm all that grounded
I'm already dumbfounded
I'm a liar believe me, baby
Well that's all you are
You're just one shining star
Maybe everything's changed
And maybe I stayed the same
What does it matter to me now, anyway
If I ever regret itCaptcha
Liedje Econoline Crush All That You Are is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All That You Aremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush All That You Are downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All That You Are in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.