Songtekst van Econoline Crush: Razorblades & Bandaides

Razorblades & Bandaides


You'd think that you'd notice
How I've simply chosen to fade
One fleeting moment
I would have hoped I could stay
If I kissed you would you push my face away
If I told you how I feel would you have listened anyway
I miss you, more than words could ever say
I miss you, every single empty day

Did you think this would be easy my friend?
Did you think it'd come to this our bitter end?
Killed the magic, sucked the life out
Buried me under the blame
Follow me down, to this our bitter end

I wish I'd noticed
All the postponements
You saved
I never told you
You were the one I believe
If I touched you would you push my hand away?
If I listened would I've heard the things
That made me run away
I miss you more than words could ever say
I miss you every single empty day

Did you think this would be easy my friend?
Did you think it'd come to this our bitter end?
Killed the magic, sucked the life out
Buried me under the blame
Follow me down to this our bitter endCaptcha
Liedje Econoline Crush Razorblades & Bandaides is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Razorblades & Bandaidesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Razorblades & Bandaides downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Razorblades & Bandaides in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.