Cold Coffee


she's like cold coffee in the morning
i'm drunk off last night's whiskey and coke
she'll make me shiver without warning
and make me laugh as if i'm in on the joke

and you can stay with me forever
or you could stay with me for now

tell me if i'm wrong, tell me if i'm right
tell me if you need a loving hand
to help you fall asleep tonight
tell me if i know, tell me if i do
tell me how to fall in love the way you want me to

i'll wake with coffee in the morning
but she prefers two lumps of sugar and tea
outside the day is up and calling
but i don't have to be so, please go back to sleep

stay with me forever
or you could stay with me for now

tell me if i'm wrong, tell me if i'm right
tell me if you need a loving hand
to help you fall asleep tonight
tell me if i know, tell me if i do
tell me how to fall in love the way you want me to

'cause i love the way you wake me up
for goodness sake will my love not be enough?

tell me if i'm wrong, tell me if i'm right
tell me if you need a loving hand
to help you fall asleep tonight
tell me if i know, tell me if i do
tell me how to fall in love the way you want me to

tell me if i'm wrong, tell me if i'm right
tell me if you need a loving hand
to help you fall asleep tonightCaptcha
Liedje Ed Sheeran Cold Coffee is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cold Coffeemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Sheeran Cold Coffee downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cold Coffee in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.