Sunburn


You're not her, though I try to see you differently
I tow the line See, I'm searching for what used to be mine
I saw your eyes and then I saw her staring back at me
And I will try to find another one who's suited to me as well as her

I've moved far away from you and I want to see you here beside me, dear, but things aren't clear

When we never even tried, we never even talked
We never even thought in the long run
Whenever it was painful, whenever I was away
I'd miss you
I miss you

She was mine, I was hers and all that's in between
When she would cry, I would shelter her and keep her from the darkness that will be

If I moved far away from you and I want to see you here beside me, dear, but things aren't clear, woah

When we never even tried, we never even talked
We never even thought in the long run
Whenever it was painful, whenever I was away
I'd miss you
And I miss you

Don't drop me in, it's not my time
If you cut deep then I might die
If you scar and leave me like sunburn

Don't drop me in, it's not my time
If you cut deep then I might die
Scarred and left me, like sunburn

When we never even tried, we never even talked
We never even thought in the long run
Whenever it was painful, whenever I was away
I'd miss you
And I miss youCaptcha
Liedje Ed Sheeran Sunburn is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sunburnmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Sheeran Sunburn downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sunburn in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.