Songtekst van Ed Sheeran: Grade 8

Grade 8


My mind is a warrior,
My heart is a foreigner,
My eyes are the colour of red like a sunset,
Never keep it bottled up,
Left to the hands of the coroner,
Be a true heart not a follower,
We're not done yet,
And I see it in your movements tonight,
If we should ever do this right,
I'm never gonna let you down,
Oh I'll never let you down,
Now keep it on the down low,
And I'll keep you around so I'll know,
That I'll never let you down,
I'll never let you down.
You're strumming on my heart strings like you were a grade 8 but I never felt this way,
I'll pick your feet up off of the ground and never ever let you down,
You're strumming on my heart strings like you were a grade 8 but I never felt this way,
I'll pick your feet up off of the ground and never ever let you down,

My eyes are a river filler,
This drink is a liver killer,
My chest is a pillow for your weary head to lay to rest again,
Your body is my ballpoint pen
And your mind is my new best friend,
Your eyes are the mirror to take me to the edge again,
Now I see it in your movements tonight,
If we should ever do this right,
I'm never gonna let you down,
Oh I'll never let you down,
We'll keep it on the down low
And I'll keep you around so I'll know,
That I'll never let you down,
I'll never let you down,
You're strumming on my heart strings like you were a grade 8 but I never felt this way,
I'll pick your feet up off of the ground and never ever let you down,
You're strumming on my heart strings like you were a grade 8 but I never felt this way,
I'll pick your feet up off of the ground and never ever let you down,
Hold my heart to stop me bleeding now, now, now, and I'll never let you down x4
You're strumming on my heart strings like you were a grade 8 but I never felt this way,
I'll pick your feet up off of the ground and never ever let you down,
You're strumming on my heart strings like you were a grade 8 but I never felt this way,
I'll pick your feet up off of the ground and never ever let you down.Captcha
Liedje Ed Sheeran Grade 8 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Grade 8mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ed Sheeran Grade 8 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Grade 8 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.