Imagine Me


imagine me a spark
to spark your imagination
park it at your center
lock it with your china
imagine me a flame
a flame in your cathedral
the name of your secret
breathing in your air

i am wood and steel
would you take me in
put me in your pocket in your hand
i'm the music and the feeling and the reeling in your head
i'm hopeful and empty
words you never said
imagine me
imagine me

imagine me so small
to fit withing your laughter
sit beneath your sorrow
waiting with your china
imagine me a fire
a fire in your footsteps
the lyre on your lips
desire in your bones
imagine me a spark
a spark to light your flame
a flame that lights your fire
a fire that keeps you whole

i am wood and steel
would you take me in
put me in your pocket in your hand
i'm the music and the feeling and the reeling in your head
i'm hopeful and empty
words you never said

i am wood and steel
would you take me in
put me in your pocket in your head
i'm the music and the feeling and the reeling in your head
i'm hopeful and empty
all the words you never said
imagine me
imagine meCaptcha
Liedje Eddie From Ohio Imagine Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Imagine Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddie From Ohio Imagine Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Imagine Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.