Best Friends Girl


Champagne lovers on a TV screen
Say goodbye to your mother 'cause she'd never believe ya
I might have been wrong but she must've been easy
I never saw it coming but I'm messin' with my best friends girl

Devastated coming down on novocaine
Goin' up goin' down and coming up again
Now your married to the movies like it's all insane
I never saw it coming but I'm messing with my best friends girl
I'm messing with my best friends girl
I'm messing with my best friends girl
I'm messing with my best friends, yeah with my best friends girl

My lipsticks runnin' and I look like I'm bleeding
Got to love one another what a wonderful feelin'
I know I've got a habit and I want you to feed it
I never saw it coming but I'm messing with my best friends girl
I'm messing with my best friends girl
I'm messing with my best friends girl
I'm messing with my best friends, yeah with my best friends girl

I know I want you and I know that it could be
Because it is inevitable it doesn't mean it should be
Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump
Time, one time, come on, with me, this time your mine so don't you see
That you get what you get what you double you double
I'm messing with my best friends girl

I never saw it coming but I'm messing with my best friends girl
I'm messing with my best friends girl
I'm messing with my best friends girl
I'm messing with my best friends, yeah with my best friends girlCaptcha
Liedje Electrosy Best Friends Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Best Friends Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electrosy Best Friends Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Best Friends Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.