Songtekst van Electrosy: Nothing To Do But Get Stoned

Nothing To Do But Get Stoned


One step closer to heaven, I'm two steps closer to hell
I go out of my way to get high today
I've got nothing to do but get stoned

I live my life in a daydream, I've not much better to do
I get out of my brain, again and again

I've got nothing to do but get stoned

Instinct leads me to pleasure, I've got no great liking for pain
My life is a mess, I'm not out to impress

I've got nothing to do but get stoned

Nobody cares about what I do
Everybody stares but never you
Heaven to me is the king of cigars
I had a dream I could play the guitar
Now that it's real it all happens too fast

I've got nothing to do but get stoned
etcCaptcha
Liedje Electrosy Nothing To Do But Get Stoned is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nothing To Do But Get Stonedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electrosy Nothing To Do But Get Stoned downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nothing To Do But Get Stoned in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.