Cry


I've cried a million times, and it's easy
I've watched a million tear drops fall like rain
I've cried a million times and it's easy
To cry again

Don't stop, just leave me now, to wash away my pain
I've cried a million times and it's easy
To cry again

I've cried so many times and it's easy
I've lost a million lovers all in vain
I've tried a many times now it's easy
To cry again

So don't stop, just leave me now, to wash away my pain
I've cried a million times and it's easy
To cry again

Don't stop the river now
You won't stop the rain

I've cried a million times and it's easy
To cry, to cry, to cry again
To cry againCaptcha
Liedje Electrosy Cry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Electrosy Cry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.