Falling To Pieces


Be yourself tonight
Don't stress yourself to death
Don't try to fight the time
Synchronize your health
Don't think you'll lose it all
It all comes back to you
So get your soul alive
Things will go on through

Don't hide behind a dark and empty soul
Don't lie to yourself no more

Everything is you
But you're falling to pieces
Let me get you through
I'm falling down with you
Everything is lost
I help you through the darkness
Let me lead you to a place that's calm for you

Like stormy weather
You're moving with no goal
Feeling kind of strange
Feel you want to growl

Don't hide behind a dark and empty soul
Don't lie to yourself no more

Everything is you
But you're falling to pieces
Let me get you through
I'm falling down with you
Everything is lost
I help you through the darkness
Let me lead you to a place that's calm for youCaptcha
Liedje Firewind Falling To Pieces is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Falling To Piecesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind Falling To Pieces downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Falling To Pieces in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.