Into The Fire


[Music: Gus G, Bob Katsionis, Lyrics: Gus G, Apollo Papathanasio]

Here we are again, martyrs of the revolution
The countdown of the human pain
Nothing left to burn, witnessing the prosecution
Killing ourselves time and again

Save me! Don't let them take my life from me
Help me! My fears become reality

Into the fire
No need to pray for me
Into the fire
My tears are black so set me free

Hellfire burns again, angels of this constitution
The day of reckoning we'll learn
We're marching to the end, to the final execution
This blackest day, there's no return

Save me! Don't let them take my life from me
Help me! Eternal pain is what I feel

Into the fire
No need to pray for me
Into the fire
My tears are black so set me freeCaptcha
Liedje Firewind Into The Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Into The Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind Into The Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Into The Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.