Mercenary Man


[Music: Apollo Papathanasio, Gus G, Lyrics: Apollo Papathanasio]

Mama take a look at your boy
Face a man without a soul
He is standing in the doorway
I'll be gone, before the night is over
I have to go, I have to run to the border

Lost my way I run in desperation
Lost the words I lost communication

All I see is death beneath my window
All I need is to heal my broken mind
I will catch my own wounded shadow
Just before we leave it all behind

Mama keep the faith it's alright
Your boy's a mercenary man
A soldier made of steel
A shotgun rings; the wind is calling my name
Fields of gold beneath a blood red sky

Lost my way I run in desperation
Lost the words I lost communication

All I see is death beneath my window
All I need is to heal my broken mind
I will catch my own wounded shadow
Just before we leave it all behind

Just before we leave it all behindCaptcha
Liedje Firewind Mercenary Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mercenary Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind Mercenary Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mercenary Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.