My Loneliness


[Music: Gus G, Lyrics: Apollo Papathanasio]

My loneliness makes you feel insecure
My loneliness will never let you find a cure
My loneliness has no directions for me and you
My loneliness speaks no truth of what you do
Listen to what I say

Turn me in
You're going crazy and I can't stand to feel your tears over me
Turn me in
It's not a crime to feel the way that I do, again and again

My loneliness does not lead you to my core
My loneliness always tell you to ignore
My loneliness, a waste of time if there's no trust
My loneliness is turning everything to dust
Listen to what I say

Turn me in
You're going crazy and I can't stand to feel your tears over me
Turn me in
It's not a crime to feel the way that I do, again and again

No one can save us from this pain
I wish that I could stop the rain
These dark gray skies are closing in

Oh
You're going crazy and I can't stand to feel your tears over me
Turn me in
It's not a crime to feel the way that I do, again and againCaptcha
Liedje Firewind My Loneliness is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Lonelinessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind My Loneliness downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Loneliness in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.