Rain All Day


We've got nothing but tomorrow to keep us in today
And we walk around in circles like everything's okay
It's just a phase, you're in a daze, maybe a melancholy day
Don't try to fight, what's wrong is right, it's just a melancholy day

Rain all day and I'll stay all day with you, with you
Rain all day and I'll stay all day with you, with you

The look upon your face tells me all I need to know
And words will not convey what somebody can show
There is no place on the face of the earth I'd rather be
Nowhere in time, no boat on the rhine, no place I would rather be

Rain all day and I'll stay all day with you, with you
Rain all day and I'll stay all day with you, with you

It's just a phase, you're in a daze, maybe a melancholy day
Dont try to fight, what's wrong is right, it's just a melancholy day

Rain all day and I'll stay all day with you, with you (x6)







Captcha
Liedje Fleming And John Rain All Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rain All Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleming And John Rain All Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rain All Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.