Sssh!


You had the prettiest blue-green eyes I'd ever seen
And I got a kick out of the way they looked at me,
Like I was a two-headed creature from another planet
That thrilled and excited you,
But you couldn't understand it

Don't tell my ears,
"?Cause they're not listening
Don't tell my heart,
It doesn't know what it is missing
Don't tell my eyes,
I know they won't believe,
That you're not in love with me

We were inseparable,
You followed me around,
And I got used to this new friend that i had found
I pictured us together,
I pictured us apart,
And I knew from that moment,
You were capable of breaking my heart apart

Don't tell my ears,
"?Cause they're not listening
Don't tell my heart,
It doesn't know what it is missing
Don't tell my eyes,
I know they won't believe,
That you're not in love with meCaptcha
Liedje Fleming And John Sssh! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sssh!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleming And John Sssh! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sssh! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.