Rain All Day


We've got nothing but tomorrow to keep us in today
And we walk around in circles like everything's okay
It's just a phase, you're in a daze, maybe a melancholy day
Don't try to fight, what's wrong is right, it's just a melancholy day

Rain all day and I'll stay all day with you, with you
Rain all day and I'll stay all day with you, with you

The look upon your face tells me all I need to know
And words will not convey what somebody can show
There is no place on the face of the earth I'd rather be
Nowhere in time, no boat on the rhine, no place I would rather be

Rain all day and I'll stay all day with you, with you
Rain all day and I'll stay all day with you, with you

It's just a phase, you're in a daze, maybe a melancholy day
Dont try to fight, what's wrong is right, it's just a melancholy day

Rain all day and I'll stay all day with you, with you (x6)Captcha
Piosenkę Fleming And John Rain All Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rain All Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rain All Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fleming And John Rain All Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.