Sssh!


You had the prettiest blue-green eyes I'd ever seen
And I got a kick out of the way they looked at me,
Like I was a two-headed creature from another planet
That thrilled and excited you,
But you couldn't understand it

Don't tell my ears,
"?Cause they're not listening
Don't tell my heart,
It doesn't know what it is missing
Don't tell my eyes,
I know they won't believe,
That you're not in love with me

We were inseparable,
You followed me around,
And I got used to this new friend that i had found
I pictured us together,
I pictured us apart,
And I knew from that moment,
You were capable of breaking my heart apart

Don't tell my ears,
"?Cause they're not listening
Don't tell my heart,
It doesn't know what it is missing
Don't tell my eyes,
I know they won't believe,
That you're not in love with meCaptcha
Piosenkę Fleming And John Sssh! przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sssh!, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sssh!. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fleming And John Sssh! w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.