Count On Me


You came from out of nowhere
Where will you go ?
It seems you´ve always been there
What do we know ?
You´ve put your life in our hands
Will we ever know why
You´re so pure , you just say what you´re thinking
You make everything so deep

In your smile, in your eyes
I can see so much of my life
Let your dreams always lead
I´ll be there for you whenever you need
Count on me

When you´re weary and troubled
And when all their rules try to put you down
Keep your head always high and don´t care what they say
Be yourself and ignore what they´re thinking
The most beautiful souls sometimes bleed

In your smile, in your eyes
I can see so much of my life
Let your dreams always lead
I´ll be there for you whenever you need
Count on me

They will shake you
Try to break you
But i know that they´ll never succeed
Cause you are strong
Yes you´re so strong

In your smile, in your eyes
I can see so much of my life
Let your dreams always lead
I´ll be there for you whenever you need
Count on me
Count on me
Count on meCaptcha
Liedje Fool's Garden Count On Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Count On Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fool's Garden Count On Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Count On Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.