Songtekst van Fool's Garden: Peter Is Riding His Horse

Peter Is Riding His Horse


I do not like the disco
I don´t like the video
All I wanna do is ride
Life can be so pretty
And it would be a pity
If you were not by my side

Lady Chambermaid
Won´t you follow me ?
Don´t you hesitate
The animals are free !

Peter´s riding his horse
Oh I don´t know what it is
Peter´s riding his horse
Girl I´m longing for your kiss
Yippieh ai yeh
Yippieh ai yeh

Isn´t it a pity
Living in the city
Lady we can sleep at night
Can you see the blue sky
Our horses will fly
All we have to do is : RIDE

Lady Chambermaid
Open up the doors
Don´t you hesitate
You can be my h h h h

Peter´s riding his horse
Oh I don´t know what it is
Peter´s riding his horse
Girl I´m longing for your kiss
Yippieh ai yeh
Yippieh ai yehCaptcha
Liedje Fool's Garden Peter Is Riding His Horse is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Peter Is Riding His Horsemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fool's Garden Peter Is Riding His Horse downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Peter Is Riding His Horse in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.