Songtekst van Fool's Garden: You're not Forgotten

You're not Forgotten


(Hinkel)

Show me the way to the mountains
Follow the road where I once have lost my way
To the mountains

Show me the way to the valleys
Back to the place where my memories once have died
To the valleys

Follow the path to the graveyard
Silently winding through the veils of wasted time
To the graveyard

Show me the way to the fields of pain
Coming to terms with the past and what remains
You're not forgotten

You're in my mind
Still in my mindCaptcha
Liedje Fool's Garden You're not Forgotten is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You're not Forgottenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fool's Garden You're not Forgotten downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You're not Forgotten in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.