Closer


Don´t be afraid, I´m not lonely,
Closer closer to my life
Don´t wait, I won´t be lonely,
Closer closer to my life
My mind´s rolling like thunder,
Closer closer to my life
I don´t fear I´ll go under,
Closer closer to my life

I´ve set it free, I feel the rain
Opens up my heart and washes away
Every single limit - time -
I start to breathe
I´ll leave it all behind, I´m on the way

Don´t be afraid, I´m not lonely,
Closer closer to my life
Don´t wait, I won´t be lonely,
Closer closer to my life
My mind´s rolling like thunder,
Closer closer to my life
I don´t fear I´ll go under,
Closer closer to my life

Straight!

Closer Closer

I feel

I´ve set up sails, I feel the wind
Opens up my mind and blows away
Every single reason to stay,
It´s time to fly
Don´t you call my name I´m on the way

Don´t be afraid, I´m not lonely,
Closer closer to my life
Don´t wait for me, I'm not lonely,
Closer closer to my life
My mind´s rolling like thunder,
Closer closer to my life
I don´t fear I'll go under,
Closer to my life

My life, my life
Closer (to my life, my life, my life),
Closer (to my life, my life, my life),
Closer to my life!

Don´t be afraid, I´m not lonely,
Closer closer to my life
Don´t wait for me, I'm not lonely,
Closer closer to my life
My mind´s rolling like thunder,
Closer closer to my life
I don´t fear I'll go under,
Closer to my lifeCaptcha
Liedje Fool's Garden Closer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Closermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fool's Garden Closer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Closer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.