One Fine Day


(Hinkel / Freudenthaler)

Who's gonna cover me
when I shiver in a frigo
in a house of steel?
And who's gonna kill the pain?
Is it me? It is me!
Close my eyes ?pass the door

Walk up on a stormy, cloudy day
You can colour the grey sky, grey sky
Walk up on a stony, narrow way
Sun ?one fine day

Who's gonna follow me
when I leave a little trace behind?
And who's gonna call my name
when I'll attain a new land?
Close my eyes ?pass the door

Walk up on a stormy, cloudy day
You can colour the grey sky, grey sky
Walk up on a stony, narrow way
Sun ?one fine day

Looking at the surface
but the beauty is inside
I see the colours change
Should I bow myself and pray
Should I be afraid of bad news
Should I move myself or stay
Turn another page now
Don't you think about your constitution
Open the cage now
Ev'ryday's a revolution
Open the cage now
No time to weigh
I'll turn another page ?one fine dayCaptcha
Liedje Fool's Garden One Fine Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Fine Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fool's Garden One Fine Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Fine Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.