You're not Forgotten


(Hinkel)

Show me the way to the mountains
Follow the road where I once have lost my way
To the mountains

Show me the way to the valleys
Back to the place where my memories once have died
To the valleys

Follow the path to the graveyard
Silently winding through the veils of wasted time
To the graveyard

Show me the way to the fields of pain
Coming to terms with the past and what remains
You're not forgotten

You're in my mind
Still in my mindCaptcha
Piosenkę Fool's Garden You're not Forgotten przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You're not Forgotten, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You're not Forgotten. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fool's Garden You're not Forgotten w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.