The Only Thing I Know


I'm living with your memory
In the attic in my mind
And you've been getting by without me
But I've been spending all my time
With a girl that I remember
Who'll never leave or need to grow
Cos when you left you left your memory
Now it's the only thing I know

When the past gives me no comfort
And though the future is the cost
The way I'm choosing to remember
I'll forever be the man I never was

And you, you fade
But the memory remains the same
And I, I can't change
And I think that living with your memory
Is slowly driving me insane

You are perfect but you're empty
And it gets so lonely in my mind
Cos your image in my memory's
The only shred of you that's left behind
You were real but then you left me
And that's the part I can't accept
So I'll keep on living with your memory
Because it's all that I've got leftCaptcha
Liedje Gotye The Only Thing I Know is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Only Thing I Knowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye The Only Thing I Know downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Only Thing I Know in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.