Wonder Why You Want Her


Lost
In her face,
Caught
On the thought of a taste,
Sold
On the fantasy,
Bought,
For a price you can have a piece

Fresh
From the colour press,
The flesh
Of today's princess,
Spread
From end to end,
Blue eyes
And perfect skin
Invite everyone in

Do you ever wonder why you want her?
Does it even matter you can't have her?
Even if you tried to it wouldn't satisfy you
Trying to possess her can only depress you

Do you ever wonder why you want her?
Does it even matter you could never have her?
Even if you tried to it would never satisfy you
You'll only want her stronger,
Long for longerCaptcha
Liedje Gotye Wonder Why You Want Her is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wonder Why You Want Hermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye Wonder Why You Want Her downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wonder Why You Want Her in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.