Donkey Riding


CHORUS:
Way hey and away we go
Donkey riding, donkey riding
Way hey and away we go
Ridin' on a donkey
Was you ever in Quebec
Launchin' timber on the deck?
Where ya break yer bleedin' neck
Ridin' on a donkey!
CHORUS
Was you ever 'round Cape Horn
Where the weather's never warm?
Wished to God you'd never been born
Ridin' on a donkey
CHORUS
Was you ever in Miramichi
Where ye tie up to a tree,
An' the girls sit on yer knee?
Ridin' on a donkey
CHORUS
Was you ever in Fortune Bay
See the girls all shout, "Hooray!"?
"Here comes dad with ten weeks pay
Riding on a donkey"
CHORUS
Was you ever in London-town
See the King he does come down?
See the King in his golden crown
Riding on a donkey
CHORUSCaptcha
Liedje Great Big Sea Donkey Riding is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Donkey Ridingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Great Big Sea Donkey Riding downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Donkey Riding in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.