Sir Percival


In a dark forest lives who has no awe
A wild and brave man rides sad and alone
He'll fly up one day to a new life
He does not when his value will rides around the world
Your destiny you must to find
So chase the dragons to fear no immortal man
Your fate is sealed you've got to find it
Ride to places where nobody's been before
Why ? I ?

[Chorus:]

Percival, Sir Percival, you're the world master Percival, Sir Percival, immortal knight
You are the only warrior, brave and valiant
Grasp your sword, be the only, forget the pain
Driven south to the land of the snow and ice
You feel so tired, you feel so drained
You must gain your end fighting for your land You've wasted your youngness and your life for a holy quest
Why ? I ?

[Chorus:]

Percival, Sir Percival, you're the world master Percival, Sir Percival, immortal knight
You are the only warrior, brave and valiant
Grasp your sword, be the only, forget the pain
Percival, Sir Percival
Percival, Sir Percival
You are the only warrior
Grasp your sword, be the onlyCaptcha
Liedje Holy Knights Sir Percival is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sir Percivalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Holy Knights Sir Percival downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sir Percival in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.