The Promise


He was called salvation
Of his land and his inhabitants
But the cruel king Haaron
Abducted his wife to spur him
He'll have to confront a bloody fight

On his breast he brought his knight's cross
Now it's time to unsheate your sword
On your house all your courage
Now become angel of bloody death
You're the one so don't draw back

Fear in your mmd
Like an eagle you're hunter no win
Nevermore you'll ride away oh
Fear in your mind
Like an eagle you're hunter no win
Nevermore you'll ride away oh

"What a cruel dest¬ny to save my love
And it seems like my mind
Running around a strange light
So I'll live forever
I hope together
With my always shining star"

Now you're back, but what happened here
"Cruel king hasty homicide"!
Unsheathing your sword against god-cross
You sentenced to death of your humanity
Warrior of darkness you'1l die!

Fear in your mind
Like an eagle you're hunter no win
Nevermore you'll ride away oh
Fear in your mmd
Like an eagle you're hunter no win
Nevermore you'll ride away ohCaptcha
Liedje Holy Knights The Promise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Promisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Holy Knights The Promise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Promise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.