Songtekst van Holy Knights: Under The Light Of The Moon

Under The Light Of The Moon


Strange lights over the hills tonight
So many knights into the campfire
Smell of acrid smoke on the air
Men are just out of scare for their fate

All around screech¬ng of blades
Knights riding with their torche flames
The lady of death, the only winner tomorrow
How many men will survive to her sorrow

Now the battle is coming soon
The war is behind you, fight to be free!
Fight under the light of the moon
Now the battle is coming soon
The war is behind you, fight to be free!
Fight under the light of the moon

Axes grind clashing with swords blade
On the ground mutilated bloody corpses
Screams of pain over the hill
There's no turning back you must kill

Now the battle is coming soon
The war is behind you, fight to be free!
Fight under the light of the moon
Now the battle is coming soon
The war is behind you, fight to be free!
Fight under the light of the moonCaptcha
Liedje Holy Knights Under The Light Of The Moon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Under The Light Of The Moonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Holy Knights Under The Light Of The Moon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Under The Light Of The Moon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.